Stadsrekening 2016
PCPortal

Dit product richt zich op het handhaven van een schone woon- en leefomgeving volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Dit gebeurt door het verwijderen van straat- en zwerfvuil, onkruid, hondenuitwerpselen en graffiti op gemeentelijke eigendommen. Het bestrijden van overlast door sneeuw en gladheid behoort ook tot dit product. Deze gemeentelijke taken worden door de verzelfstandigde Dar uitgevoerd. Hierdoor is er een relatie met de verbonden partij “Dar NV”.
Het product Straatreiniging levert een bijdrage aan het onderdeel schoon van de doelstelling ‘een schone, hele en veilige openbare ruimte’ van het programma Openbare Ruimte.