Stadsrekening 2016
PCPortal

Dit product richt zich op het beheer en onderhoud van asfaltwegen en klinkerstraten, fiets- en voetpaden en op het beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten in de verschillende stadsdelen.
Dit doen we op basis van technische inspecties en rationeel plannen van kosten en activiteiten.  Hierbij stemmen we zoveel mogelijk af met andere disciplines, wijkbeheerplannen en grote projecten die in de stad plaatsvinden. Dit komt tot uiting in het integraal uitvoeringsprogramma.
Daarnaast vallen het beheer van de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties en -voorzieningen en het verstrekken van vergunningen voor het gebruik van de openbare weg onder dit product.

Het beheer van de openbare verlichting richt zich op het efficiënt in stand houden van de Nijmeegse openbare verlichting. Daarbij worden de gebruikte en te gebruiken materialen steeds getoetst aan de technische ontwikkelingen, op duurzaamheid en op een verantwoorde relatie tussen kosten tot levensduur.
Het beheer van de verkeersregelinstallaties en -voorzieningen bestaat uit enerzijds de verkeersregelinstallaties (VRI's) en anderzijds op verkeersvoorzieningen (bebording, belijning, elektrische oplaadpunten en reclame-uitingen) en richt zich op instandhouding, beheer en onderhoud van het verkeersareaal.
Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.