Stadsrekening 2016
PCPortal

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied. Deze wettelijke zorgplicht is verankerd in de APV door tal van bepalingen over het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval.
Dit product richt zich op het inzamelen, verwijderen en hergebruiken van huishoudelijke afvalstromen  en het faciliteren van een telefonisch meldpunt waar burgers terecht kunnen voor vragen en klachten. Deze uitvoerende gemeentelijke taken worden door Dar uitgevoerd en zijn vastgelegd in een jaarlijkse Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO). Dit product heeft daarmee een relatie met de verbonden partij "Dar NV".
Door de gemeente zelf is een uitvoeringsplan opgesteld, worden afvalprojecten uitgevoerd, inzamelvergunningen verleend en adviezen opgesteld voor de DVO met Dar. De behaalde inzamelresultaten worden gevolgd.
Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.