Stadsrekening 2016
PCPortal

Dit product richt zich op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Het uitgangspunt is dat voor ieder stukje openbare ruimte de inrichting én het beheer is afgestemd op de karakteristiek en het feitelijke gebruik van die openbare ruimte met als doel dat de burger graag buiten is.
Het beheer van het openbaar groen omvat onder meer het maaien van gazons en schoffelen van plantsoenen in de verschillende stadsdelen en het snoeien en rooien van de bomen.
Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.