Stadsrekening 2016
PCPortal

Stimuleren ontwikkelingskansen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60595   OAB

5.356

5.399

-43

60596   Aangepast vervoer

1.792

1.775

17

60605   Volwasseneneducatie WEB

1.078

1.062

15

60634   Peuterspeelzaalwerk

4.043

4.041

2

60885   OAV-PO

327

327

0

60886   OAV-VO

96

96

0

61117   Kinderopvang

506

508

-2

Totaal lasten product

13.199

13.209

-10

Financiële baten per product

60595   OAB

-3.233

-3.233

0

60596   Aangepast vervoer

-8

-5

-4

60605   Volwasseneneducatie WEB

-1.052

-1.044

-9

60634   Peuterspeelzaalwerk

-800

-800

0

Totaal baten product

-5.093

-5.081

-12

V=voordeel; N=nadeel

Ten opzichte van de begroting is er op het product Stimuleren Ontwikkelingskansen geen significant voordeel of nadeel ontstaan.