Stadsrekening 2016
PCPortal

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Wij streven naar kwalitatief goede onderwijshuisvesting en werken hiertoe samen met de schoolbesturen. Voor het basisonderwijs geldt dat wij scholen willen realiseren, centraal gelegen in de wijk, goed bereikbaar voor ouders en kinderen uit de wijk. Voor het voortgezet onderwijs willen we dat er in elk stadsdeel minimaal één voorziening voor voortgezet onderwijs is, waarbij ook voor het VMBO een goede spreiding over de stad wenselijk is.
In 2008 is een groot gedeelte van de onderwijshuisvesting in Nijmegen doorgedecentraliseerd. Dit wil zeggen dat wij afspraken gemaakt hebben met de schoolbesturen  dat zij de zorgplicht overnemen waarvoor zij van ons een vergoeding krijgen om deze zorgplicht ook waar te kunnen. Het grootste deel van de huisvestingsmiddelen wordt hiervoor ingezet.  De gemeente heeft nog wel de zorgplicht voor de scholen Kristallis, Tarcisius en Hidaya. Voor Nijmegen Noord geldt dat De Geldershof, De Verwondering en het Citadel College (zonder de VMBO-locatie) zijn doorgedecentraliseerd. De basisscholen het Talent en de Oversteek zijn niet doorgedecentraliseerd, evenals de VMBO-locatie van het Citadel College aan de Dijkstraat. De school Kleurrijk is deels doorgedecentraliseerd. Het bevoegd gezag van die school huurt de school die gevestigd is in het voorzieningenhart ’t Hert in Willemskwartier.

De niet-doorgedecentraliseerde  middelen worden grotendeels ingezet voor de huisvestingslasten van de niet-doorgedecentraliseerde schoolgebouwen. Het gaat hier om de kapitaallasten van de investeringen, huurvergoedingen, onderhoud, bewegingsonderwijs en gymvervoer.