Stadsrekening 2016
PCPortal

Met de komst van De Oversteek en de S100-route zijn de doorstroming en de betrouwbaarheid van het Nijmeegse wegennet aanzienlijk verbeterd. Een goede bereikbaarheid blijft echter aandacht vragen: Voor de korte termijn zal vooral het groot onderhoud dat RWS aan de Waalbrug gaat plegen de druk op het wegennet  aanmerkelijk verzwaren. Voor de langere termijn wordt voorts verwacht dat de intensiteit van het autoverkeer door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Om de bereikbaarheid op voldoende peil te houden blijft het dus nodig het verkeer te managen.