Stadsrekening 2016
PCPortal

Ons inkomensbeleid is er op gericht om mensen die dat nodig hebben te voorzien van een bijstandsuitkering. We streven naar een rechtmatige en doelmatige verstrekking van deze uitkeringen. We proberen de stijging van het aantal personen in de bijstand tegen te gaan, we voorkomen onrechtmatige instroom en we gaan misbruik actief tegen.