Stadsrekening 2016
PCPortal

In ons armoedebeleid staat het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting voorop. Om dit te bereiken, kunnen inwoners met een laag inkomen onder andere een beroep doen op regelingen uit ons minimabeleid.
In de ondersteuning van burgers met schulden zetten we in op twee typen dienstverlening, te weten een brede laagdrempelige ondersteuningsfunctie voor burgers met schulden alsmede een beperkte specialistische gemeentelijke schulddienstverlening.