Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Planexploitaties

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61209   Projecten sted.ontw.

2.306

1.843

462

61210   Projecten Waalsprong

67.484

43.159

24.324

61211   Projecten Woningbouw

994

4.433

-3.439

61212   Projecten Bedrijvigheid

2.640

758

1.882

61213   Projecten Herstruct.

3.782

2.104

1.678

61214   Projecten Stadscentrum

9.117

4.349

4.767

61215   Projecten Koers West

14.380

12.446

1.935

61216   Projecten Maat.vastg.

11.867

7.041

4.826

61230   Bommen en granaten

65

65

0

61269   Dijkteruglegging

16.778

17.785

-1.008

Totaal lasten product

129.413

93.985

35.428

Financiële baten per product

61209   Projecten sted.ontw.

-2.306

-1.843

-462

61210   Projecten Waalsprong

-67.484

-43.159

-24.324

61211   Projecten Woningbouw

-994

-4.433

3.439

61212   Projecten Bedrijvigheid

-2.640

-758

-1.882

61213   Projecten Herstruct.

-3.782

-2.104

-1.678

61214   Projecten Stadscentrum

-9.097

-4.338

-4.759

61215   Projecten Koers West

-13.180

-11.246

-1.935

61216   Projecten Maat.vastg.

-11.867

-7.041

-4.826

61269   Dijkteruglegging

-16.778

-17.785

1.008

Totaal baten product

-128.128

-92.708

-35.420

V=voordeel; N=nadeel