Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Instrumenten grondbeleid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60325   Resultaat afgesloten planexploitatie

-1.024

21.266

-22.290

60331   Beheer Stategische gronden

268

1.190

-922

60347   Administratieve afhandeling

-45

0

-45

60353   Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

4.926

4.926

0

60933   Planexploitaties totaal

0

0

0

61001   Mut res. Planexpl totaal

1.212

23.390

-22.177

E000018   Anterieure overeenk wb ed (verkort)

18

135

-117

Totaal lasten product

5.356

50.907

-45.551

Financiële baten per product

60325   Resultaat afgesloten planexploitatie

0

-23.390

23.390

60331   Beheer Stategische gronden

-368

-421

53

60347   Administratieve afhandeling

-37

-37

0

61001   Mut res. Planexpl totaal

-1.374

-8.684

7.310

E000018   Anterieure overeenk wb ed (verkort)

-18

-135

117

Totaal baten product

-1.797

-32.666

30.869

V=voordeel; N=nadeel