Stadsrekening 2016
PCPortal

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van ca. 37 projecten die verdeeld zijn over 9 inhoudelijke deelproducten: Stadscentrum, Koers West, Stedelijke Ontwikkeling, Waalsprong, Woningbouw, Bedrijvigheid, Herstructurering, Maatschappelijk Vastgoed en Dijkteruglegging.