Stadsrekening 2016
PCPortal

Economie

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60072   Kermissen

249

226

23

60106   Bedrijventerreinen

99

99

0

60109   Accountmanagement bedrijven

530

528

2

60111   MKB

0

0

0

60114   Bedrijvenloket

365

365

0

60116   Algemeen advies

195

241

-46

60120   Toerisme

264

285

-21

60121   Havens Toezicht

1.320

1.325

-6

60123   Havens Beleid

395

366

28

60125   Markt Beleid

186

186

0

60126   Markt Toezicht

143

140

3

61085   Ondernemersfonds

678

645

33

61261   Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

2

1

0

61268   Econ. Offensief binnenstad 12-15

45

60

-15

61345   Economische Innovatie Agenda

250

231

19

61352   Binnenstad

260

251

9

Totaal lasten product

4.982

4.951

30

Financiële baten per product

60072   Kermissen

-326

-332

6

60106   Bedrijventerreinen

-5

0

-5

60116   Algemeen advies

0

-60

60

60120   Toerisme

-6

-13

7

60124   Inkomsten havens en kaden

-645

-666

21

61207   Baten Toeristenbelasting

-410

-416

5

61257   Markttoezicht (baten)

-220

-218

-3

61261   Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

-65

-84

19

61268   Econ. Offensief binnenstad 12-15

-45

-55

10

61345   Economische Innovatie Agenda

0

0

0

Totaal baten product

-1.723

-1.843

119

V=voordeel; N=nadeel

Het product Economie heeft in 2016 per saldo circa € 3,1 miljoen gekost. Hiervan hebben we in 2016 ongeveer
€ 2,0 miljoen (64%) besteed aan het stimuleren van bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid, door het verbeteren van de niet-fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen. Dit doen we onder meer via het Economisch Offensief Binnenstad, de Economische Innovatie Agenda en het Ondernemersfonds. Een bedrag van € 1,1 miljoen (36%) is besteed aan de fysieke bedrijfsomgeving, waaronder de havens, kaden en bedrijventerreinen. Dit bepaalt een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat.
Over 2016 is een voordeel van € 0,15 miljoen (5%) gerealiseerd. Dit voordeel bestaat uit een aantal kleine ontwikkelingen, waaronder lagere uitgaven op de kermissen en de havens. Daarnaast is sprake van een bescheiden vrijval van verplichtingen met betrekking tot verleende subsidies uit het Ondernemersfonds.

Voor het onderzoek naar onregelmatigheden op de markt was in de nota Slotwijzigingen een winstwaarschuwing opgenomen; de kosten van dit onderzoek hebben we op kunnen vangen binnen het programma.