Stadsrekening 2016
PCPortal

Klimaat & Energie

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60494   Beleidsimpl. wet- en regelgeving

36

32

3

60499   Uitvoering bedrijfsprocessen

0

0

0

60538   Uitvoering duurzaamheidsbeleid

311

271

40

60548   Uitvoering Klimaatplan

358

359

-1

60549   Uitvoering overig energiebeleid

1.367

1.253

114

61248   Mut. res. PG Klimaat

217

930

-713

E000188   E-projecten Milieu algemeen

117

176

-59

E000212   E-projecten Milieu algemeen (compens

0

0

0

E000218   E-projecten Energie (compensabel)

28

29

-2

Totaal lasten product

2.433

3.052

-618

Financiële baten per product

60494   Beleidsimpl. wet- en regelgeving

0

-8

8

60549   Uitvoering overig energiebeleid

-60

-47

-13

61248   Mut. res. PG Klimaat

-225

-225

0

E000188   E-projecten Milieu algemeen

-117

-123

6

E000218   E-projecten Energie (compensabel)

-28

-28

0

Totaal baten product

-430

-430

1

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (nadeel 618K):

  • Eenmalig nadeel 713K ten gevolge van extra storting naar de bestemmingsreserve bodemsanering (zie voordeel van 713K bij product Geluid, bodem en lucht); op programmaniveau geen effect.
  • Eenmalig netto voordeel (ca. 100K)  op uitvoeringskosten klimaat en energie, door lagere subsidiekosten verduurzaming woningbouwcorporaties.

Baten (voordeel 1K):

  • Geen nadere toelichting nodig.