Stadsrekening 2016
PCPortal

Groen, natuur en woonomgeving

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60550   Beh. bossen en natuurterreinen WOO

358

358

0

60551   Beleidsontwikkeling

164

164

0

60552   Onderhoud bossen

40

57

-17

60853   Grootschalig groen

736

738

-2

60855   Woonomgevingsverbeteringen / FIP

1.504

1.504

0

Totaal lasten product

2.802

2.821

-19

Financiële baten per product

60550   Beh. bossen en natuurterreinen WOO

-3

-1

-2

60853   Grootschalig groen

0

-38

38

Totaal baten product

-3

-39

36

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (nadeel 19K):

  • Geen nadere toelichting nodig.

Baten (voordeel 36K):

  • 32K eenmalig voordeel restitutie recreatieve verbinding Nijmegen-Appeltern.