Stadsrekening 2016
PCPortal

Burgerzaken

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60021   Burgerlijke stand

981

989

-8

60022   BRP

1.059

1.059

0

60023   Reisdocumenten

2.176

2.077

99

60024   Rijbewijzen

629

621

8

60026   Naturalisatie

165

180

-14

60028   VOG

230

248

-18

60029   Verkiezingen/referenda

370

369

0

61266   RNI-loket

435

427

8

Totaal lasten product

6.046

5.970

75

Financiële baten per product

60021   Burgerlijke stand

-302

-314

12

60022   BRP

-199

-185

-14

60023   Reisdocumenten

-2.200

-2.081

-119

60024   Rijbewijzen

-631

-652

21

60026   Naturalisatie

-131

-163

32

60028   VOG

-180

-187

7

60029   Verkiezingen/referenda

0

0

0

61266   RNI-loket

-305

-329

24

Totaal baten product

-3.949

-3.912

-38

V=voordeel; N=nadeel

Lasten:
In totaliteit zijn de lasten € 76.000 lager dan begroot:
* Aan het rijk is € 61.000 aan lagere rijksleges doorbetaald voor reisdocumenten, rijbewijzen, VOG's en naturalisaties.
* De uitgaven voor het  RNI-loket  zijn € 8.000 lager dan begroot.
* Van het budget voor advieskosten voor het project modernisering BRP blijft € 7.000 over.

Baten:
In totaliteit zijn de baten € 38.000 lager dan begroot:
* De ontvangen rijksleges voor reisdocumenten, rijbewijzen, VOG's  en naturalisaties zijn per saldo € 64.000 lager. Van dit bedrag is ook € 61.000 minder afgedragen aan het rijk. Het verschil komt doordat er ongeldigheidsverklaringen zijn van reisdocumenten en rijbewijzen waarvan de kosten voor de gemeente komen.
* Er zijn voor € 8.000 minder Eigen Verklaringen rijbewijzen verkocht dan begroot.
* De ontvangen gemeenteleges voor reisdocumenten, rijbewijzen, VOG's, naturalisaties, Burgerlijke Stand en BRP zijn € 11.000 hoger dan begroot.
* De bijdrage van het Rijk voor de RNI-inschrijvingen  is € 24.000 hoger vanwege hogere aantallen inschrijvingen.