Stadsrekening 2016
PCPortal

Binnen de Stadswinkel en het Steunpunt Stadswinkel ontvangt de balie Publieksdienstverlening jaarlijks minimaal 125.000 bezoekers voor hoofdzakelijk producten burgerzaken. De meeste bezoekers komen aan de balie voor een paspoort of rijbewijs. Ongeveer 125.000 klantcontacten vinden aan deze balies plaats.  Het streven is dat in 2017 meer klanten gebruik maken van de website, omdat er meer producten digitaal worden aangeboden (emigratie, geheimhouding). Daarnaast werken wij aan de verbetering van de digitale verhuisaangifte, waarbij  we het de verhuizers gemakkelijker maken. Wij verleiden klanten naar het digitale kanaal, waarbij er altijd een vangnet blijft bestaan via een ander kanaal.
Wij streven er naar een klant op afspraak binnen 5 minuten te helpen. Het afhalen van documenten kan nog steeds op vrije inloop. De klant kan thuis via internet de afspraak maken, verzetten of annuleren. Voor bezoekers die zonder afspraak komen, proberen wij een afspraak in te plannen op dezelfde dag of op een later tijdstip. Ook spoedgevallen helpen wij dezelfde dag.
Naast de fysieke balie handelen we klantvragen burgerzaken digitaal, telefonisch of per post af.
Naast burgerzakenproducten handelen we ook de klantcontacten gevonden voorwerpen af. De registratie en het zoeken van de voorwerpen verloopt grotendeels digitaal. In 2016 zijn we ook gestart de vragen rondom de (digitale) parkeervergunning af te handelen.
Ons streven is klanten met een complexere klantvraag burgerzaken (bijvoorbeeld naturalisatieverzoeken) vanaf 2017 ook in het Steunpunt af te handelen.
Het loket Register Niet-ingezetenen (onderdeel van burgerzaken) verstrekt  aan niet-ingezetenen een burgerservicenummer.  Meer dan 9.000 klanten per jaar bezoeken op afspraak dit loket.
Wij sluiten  op jaarbasis gemiddeld 600  huwelijken in vooral gemeentelijke locaties Stadhuis en Stadswinkel. Op basis van de klantwaardering wordt de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie daar waar nodig bijgesteld.
Aan de hand van onderzoeken en signalen actualiseren wij onze Basisregistratie Personen.Het kabinet heeft besloten de adreskwaliteit te verbeteren door middel van een landelijke samenwerking tussen gemeenten en afnemers. Hiervoor wordt in ieder geval tot 2023 een vergoeding ter beschikking gesteld per adresonderzoek. Wij zetten hier extra formatie op in om de kwaliteit te verbeteren.

Het bureau Burgerzaken organiseert voor 2017 de Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 plaatsvindt.