Stadsrekening 2016
PCPortal

Talent en kwaliteit

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60335   Onderhoud BK

117

137

-20

60336   Vergoeding Cie

16

34

-18

60337   Werkbudget BK

182

30

152

61074   Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

750

902

-152

61277   Festivals

323

351

-28

61278   Productiehuizen

830

821

9

61279   Toptalent

86

82

4

61280   Culturele Initiatieven

239

224

15

Totaal lasten product

2.542

2.581

-39

Financiële baten per product

60335   Onderhoud BK

0

-22

22

60337   Werkbudget BK

0

-18

18

61074   Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

-560

-560

0

61277   Festivals

-12

-58

47

Totaal baten product

-572

-657

86

V=voordeel; N=nadeel

Er zijn geen significante afwijkingen.