Stadsrekening 2016
PCPortal

Regionaal Archief

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61330   Beheer en ontsluiten Nijmegen

1.711

1.711

-1

61331   Dienstverlening Nijmegen

452

459

-8

61332   Archiefwerkzh.voor derden

388

387

1

61333   Wettelijke Inspecties GR's

57

57

0

Totaal lasten product

2.607

2.615

-8

Financiële baten per product

61330   Beheer en ontsluiten Nijmegen

-47

-47

0

61331   Dienstverlening Nijmegen

-8

-7

-1

61332   Archiefwerkzh.voor derden

-418

-433

16

61333   Wettelijke Inspecties GR's

-40

-35

-5

Totaal baten product

-513

-522

10

V=voordeel; N=nadeel

Er zijn geen significante afwijkingen.