Stadsrekening 2016
PCPortal

Cultuurhistorie

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61143   Archeologisch beleid en onderzoek

289

372

-83

61144   Verleden Verbeeld

284

383

-99

61145   Bescherming en Instandhouding

322

321

1

61272   Restauratie Monumenten

6

8

-2

E000017   Externe opdrachten A&M

0

16

-16

E000187   Externe opdrachten Archeologie

2.574

1.612

962

Totaal lasten product

3.476

2.712

764

Financiële baten per product

61143   Archeologisch beleid en onderzoek

0

-1

1

61144   Verleden Verbeeld

0

-86

86

61272   Restauratie Monumenten

-6

-29

22

E000017   Externe opdrachten A&M

0

-13

13

E000187   Externe opdrachten Archeologie

-1.741

-877

-863

Totaal baten product

-1.747

-1.005

-742

V=voordeel; N=nadeel

Het product Cultuurhistorie heeft een  voordeel van € 22.000, dit is een incidenteel voordeel vanwege afwikkeling van een provinciale subsidie.