Stadsrekening 2016
PCPortal

Cultuureducatie en amateurkunst

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60588   Amateurkunst

193

190

3

60589   Cultuureducatie

3.773

3.773

0

61281   Reg. Cult. educatie met kwaliteit

95

95

0

Totaal lasten product

4.061

4.058

3

Financiële baten per product

60733   Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst

-7

-7

0

Totaal baten product

-7

-7

0

V=voordeel; N=nadeel

Er zijn geen significante afwijkingen.