Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegenaren zijn geen doorsnee cultuurconsumenten. Nijmegenaren houden van verrassingen en zijn op zoek naar talenten en kunst en cultuur op speciale en onverwachte plaatsen. Dan moeten we die talenten wel een podium geven en actief op zoek gaan naar ruimten waar experimenten een kans kunnen krijgen.  We subsidiëren een  tiental  productiehuizen( DZIGA, Extrapool, Expoplu, Nijmegen1, SLAK, HAM, Kwatta, de Nijmeegse Orgelkring, het Openluchttheater en de Nieuwe Oost) en een achttal festivals (Music Meeting, Go Short, Popronde, Muziekzomer NJO, Wintertuin Romeinenfestival , het Gebroeders van Limburgfestival en het Boekenfeest), die vanwege hun kwaliteit, bereik en bovenregionale uitstraling een bijdrage leveren aan de stad.
We subsidiëren ook traditionele evenementen als de intocht van Sinterklaas en de Carnavalsoptocht.  Op het snijvlak van cultuurhistorie subsidiëren we de stichtingen Joris Ivens en Nijmegen Blijft in Beeld.
Via  de  subsidieregeling (SCiN) kunnen culturele organisaties een subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit de Cultuurvisie .
Het creatieve netwerk stimuleren we door de domeinen cultuur, cultuurhistorie, wetenschap/innovatie, en ondernemerschap actief te verbinden via het Besiendershuis, huis van de creatieve stad.
We verrijken de stad met kunst in de openbare ruimte en voegen ieder jaar ongeveer drie kunstwerken toe aan de openbare ruimte. Ook zorgen we voor het onderhoud hiervan.
Als onderdeel van Landsdeel Oost (provincies Gelderland, Overijssel en de grote steden uit beide provincies) zijn we gesprekspartner voor het Ministerie van OCW. We denken mee over proeftuinen waarbij talentontwikkeling en publieksverbreding centraal staat.
Met lokale omroep N1 zijn we op weg naar een streekomroep. Onder leiding van een landelijke projectleider wordt een stappenplan uitgevoerd om ook daadwerkelijk per 1-1-2018 een streekomroep te realiseren. Wij stimuleren dit proces door op bestuurlijk niveau te praten met de betrokken gemeenten en besturen van de lokale omroep. Aan N1 vragen we om een zo groot mogelijke platformfunctie te vervullen voor de maatschappelijke organisaties en bewoners van Nijmegen, samen met andere lokale media.