Stadsrekening 2016
PCPortal

In Nijmegen onderscheiden wij vijf culturele ketens (muziek, theater & dans, film & media, beeldende kunst en literatuur) en in die vijf ketens geven wij invulling aan de functies educatie, productie, programmering en facilitering. Van de grote instellingen (Doornroosje, Schouwburg&Vereeniging, LUX, Museum het Valkhof en de Bibliotheek) verwachten wij dat ze oog hebben voor alle functies in de keten en met andere partijen in de stad samenwerken. Dit hebben wij vertaald in het ketenintendantschap.
Van de partijen die we ondersteunen, verwachten we dat ze werken aan de realisatie van onze uitgangspunten uit de Cultuurvisie, zoals aantoonbare inzet op cultuureducatie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar. Ook  cultuurparticipatie vinden wij belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom vragen wij aan de culturele organisaties om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is. Omdat we zien dat het aantal bezoekers weer toeneemt vragen we om ook na te denken over het bereiken van publiek dat minder snel in aanraking komt met cultuur. We gaan hier actief op monitoren.

Daarnaast subsidiëren we meerjarig stichting De Bastei voor activiteiten op het gebied van landschap, cultuurhistorie en flora & fauna in het Rijk van Nijmegen. Naar verwachting wordt medio 2017 de nieuwbouw opgeleverd en zal de Bastei eind van het jaar voor het publiek geopend worden.