Stadsrekening 2016
PCPortal

Citymarketing en evenementen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60067   4-5 mei

28

28

0

60068   Koninginnedag Beleid

15

15

0

60070   4-Daagse beheer

233

246

-14

60073   Overige Evenementen beheer

217

210

7

60074   Vierdaagse beleid

688

691

-3

60075   Vergunningen 4-Daagse

104

104

0

60880   Vierdaagsefeesten comm.

6

4

3

61148   Vergunningen overige evenementen

94

94

0

61329   Incidentele evenementen

95

243

-148

61344   Kroonjaar 2016

675

646

29

E000039   Focus Citymarketing

98

143

-45

Totaal lasten product

2.252

2.424

-172

Financiële baten per product

60070   4-Daagse beheer

-126

-111

-15

60074   Vierdaagse beleid

-6

0

-6

60075   Vergunningen 4-Daagse

-32

-31

-1

61148   Vergunningen overige evenementen

-33

0

-33

61329   Incidentele evenementen

-95

-214

119

61344   Kroonjaar 2016

0

-45

45

E000039   Focus Citymarketing

-58

-55

-3

Totaal baten product

-350

-457

107

V=voordeel; N=nadeel

De Giro laat een negatief saldo zien van € 30.000. Daarnaast is er bij Wij Zijn Nijmegen (Kroonjaar) een voordeel van € 75.000. Daarnaast is er nog een nadeel, vanwege lagere opbrengsten voor de vergunningen van de Vierdaagse en overige evenementen. Dit is een incidenteel nadeel, dat in 2017 word opgelost. Verder zijn er meer kosten gemaakt in het kader van citymarketing dan begroot.