Stadsrekening 2016
PCPortal

Openbare Ruimte
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

             25,7

             63,9

 38,2 N

Wijzigingen

                2,9

                3,5

 0,7 N

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                0,1

                0,1

 0,0 N

BW-01455 Aframing en uitbreiding formatie Sb en TZ

College

01 dec '15

3.13

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01463 Aframen van formatie OR

College

01 dec '15

4.1

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,5

                0,6

 0,1 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                0,1

 0,1 N

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                1,8

                1,6

0,3 V

BW-01497 IBOR contract DVO DAR NV 2016

College

22 mrt '16

3.8

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

              -0,7

                0,0

 0,8 N

BW-01534 Slotwijziging201; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

                1,2

                1,2

0,0 V

Totaal Openbare ruimte

             28,6

             67,4

           -38,9