Stadsrekening 2016
PCPortal

Onderwijs
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                3,3

             29,8

 26,5 N

Wijzigingen

                3,9

                2,9

1,1 V

BW-01456 Zienswijze conceptbegroting 2016 GGD Gld-Zuid

Raad

25 nov '15

145/2015

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01467 FTE leerplicht 2016

College

19 jan '16

3.9

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,9

                0,7

0,2 V

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

              -0,0

0,0 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                3,1

                3,1

 0,0 N

BW-01525 Taakmuaties meicircu

Raad

12 okt '16

95/2016

                    -   

                0,1

 0,1 N

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                    -   

              -1,0

1,0 V

Totaal Onderwijs

                7,2

             32,7

           -25,5