Stadsrekening 2016
PCPortal

Kleine stappen, groot resultaat
Gebleken is dat kleine stappen soms grote ontwikkelingen in gang kunnen zetten. Kwaliteit en inhoud concurreren in beleidsprocessen met snelheid en zouden hierin prioriteit moeten krijgen. In het proces beleidskader 0-12 jaar is dit met name naar voren gekomen. Door meer tijd te nemen voor de totstandkoming van het nieuwe beleidskader Opvang & Onderwijs 0-12 jaar hebben we met bestuurders in het onderwijs en de kinderopvang, directeuren, leraren, locatiemanagers, docenten, pedagogisch medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokken een gezamenlijk proces kunnen doorlopen.  Dit proces met vele bijeenkomsten en gesprekken heeft geleid tot een gedragen beleid met gezamenlijke doelstellingen en uitvoeringsagenda.   

Gebruik van data
Data wordt steeds belangrijker. Het koppelen van data brengt grote voordelen met zich mee, bijvoorbeeld met effectmetingen en monitoring. Tegelijkertijd roept het fundamentele ethische vragen op, zoals rondom privacy. In 2017 het zaak de afweging tussen nut en ethiek bij het gebruiken van data goed in te gaten te houden.