Stadsrekening 2016
PCPortal

Mobiliteit
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

             17,4

             21,0

 3,6 N

Wijzigingen

                1,8

                1,0

0,8 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

              -0,1

                0,2

 0,3 N

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                    -   

              -0,1

0,1 V

BW-01444 Verwerking begroting Velocity

Raad

25 nov '15

141/2015

                0,7

                0,7

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -0,1

              -0,3

0,2 V

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

              -0,7

0,7 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,3

              -0,2

0,5 V

BW-01510 Beter Benutten vervolg

Raad

08 jun '16

74/2016

                0,4

                0,4

0,0 V

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,3

                0,7

 0,4 N

BW-01534 Slotwijziging201; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,3

                0,3

0,0 V

Totaal Mobiliteit

19,2

22,1

 2,8 N