Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 1,0

€ 2,7

€ 17,2

€ 14,9

€ 0,6

€ 3,8

Totaal

€ 18,8

€ 21,4

Mobiliteit

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Openbaar vervoer

3.143

2.705

438

Parkeren

15.032

14.936

96

Verkeer

3.900

3.772

128

Totaal lasten programma

22.075

21.413

662

Financiële baten per programma

Openbaar vervoer

-1.059

-967

-92

Parkeren

-17.119

-17.248

130

Verkeer

-1.050

-606

-444

Totaal baten programma

-19.228

-18.822

-406

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

2,1

1,7

€ 0,3

-2,1

-2,3

€ 0,2

2,9

3,2

€ 0,3

Totaal

2,8

2,6

€ 0,3

Aan het programma Mobiliteit geven we per saldo € 2,6 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar Openbaar Vervoer en Verkeer.

Ten opzichte van de begroting is er € 0,25 miljoen minder uitgegeven. Dit voordeel is het resultaat van hogere parkeeropbrengsten(€ 0,1 miljoen) en lagere lasten(€ 0,1 miljoen) binnen het product parkeren.
Wij hebben bij de slotnota een winstwaarschuwing van € 0,2 miljoen afgegeven op mogelijke tegenvallende parkeeropbrengsten. Wij hebben er nadrukkelijk op  gestuurd de uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft een goede decembermaand voor € 0,1 miljoen aan hogere inkomsten gezorgd.  Uiteindelijk hebben beide uitkomsten geleid tot een voordeel ten opzichte van de begroting van
€ 0,2 miljoen.

Verkeer en Openbaar Vervoer
De uitgaven en inkomsten van de projecten binnen de producten van Openbaar Vervoer en Verkeer overlappen elkaar waardoor er financiële verschillen optreden binnen de producten. Per saldo heffen deze elkaar op.