Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Gemiddelde reistijd

Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten [3]

7

 7

7

- Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein [4]

11

 12

11

- Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen [1]

11

 9

11

- Keizer Karelplein - Goffert [1]

6

 6

6

- Goffert - Keizer Karelplein [1]

6

 7

6

- Goffert - knooppunt Neerbosch [0]

6

 6

6

- knooppunt Neerbosch - Goffert [1]

5

 5

5

- Goffert - knooppunt Lindenholt [1]

5

 7

5

- knooppunt Lindenholt - Goffert  [1]

6

 6

6

Waardering bezoekers bereikbaarheid v.d. stad

6,9

 6,1

6,9

Parkeren

Parkeeraanbod Centrum -  Straatparkeren

3.700

 3.900

3.900

Parkeeraanbod Centrum -  Garageparkeren

3.000

 3.000

3.000

Parkeeraanbod Centrum - Transferia

550

 550

550

Piekbezettingsgraad Centrum -  Straatparkeren

Geen meting

 75

Geen meting

Piekbezettingsgraad Centrum - Garageparkeren

1.504

 1.200

900

Betalingsgraad

98%

 94%

98%

Tevredenheid parkeren

Geen meting

 6,7

Geen meting

Openbaar vervoer

Aandeel OV in woon-werkverkeer binnen Nijmegen

2%

 4%

2%

Aandeel OV binnenstadsbezoek

19%

 22%

19%

Tevredenheid openbaar vervoer

79%

 81%

79%

Fietsgebruik

Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad

67%

 66%

67%

Aandeel fiets in het binnenstadbezoek

65%

 65%

65%

Waardering bereikbaarheid fiets

7,8

 8,0

7,8 (2014)

Waardering fietsparkeren

7,3

 7,1

7,3 (2014)

Toelichting Bereikbaarheid

De gemiddelde reistijd in de spits is in de jaren constant gebleven.
Doordat de reistijd wordt afgerond in minuten zijn de verschillen per jaar nauwelijks zichtbaar; voor de stadsbegroting 2018 en/of de Zomernota zullen wij een voorstel voorleggen over deze indicatoren met als mogelijkheid op basis van andere meeteenheden (bijvoorbeeld de snelheid).

Voor diverse indicatoren geldt dat er nog geen nieuwe recente onderzoeksresultaten zijn sinds de vorige Stadsrekening; deels komt dit doordat de betreffende onderzoeken eens in de twee jaar gehouden worden.

De waardering van de bereikbaarheid van de stad door de bezoekers is enorm toegenomen tot 6,9. Eén van de verklaringen hiervoor is dat het effect van de opening van De Oversteek nu zichtbaar is.

Parkeren

De piekbezettingsgraad van de parkeergarages is 1504. De garages worden goed bezocht waardoor de parkeerplaatsen meer uren per dag bezet worden dan verwacht. Het aantal transacties in de garages is toegenomen terwijl het gemiddeld aantal verkochte parkeeruren per parkeerplaats is gedaald ten opzichte van 2014. De gemiddelde parkeerduur per parkeerder is dus gedaald ten opzichte van 2014. Gebruikers parkeren dus bewuster. Verder zien we het effect van het vervroegen van het avondparkeren naar 21:00 uur hierdoor wordt er in de avonduren weer meer op straat geparkeerd. De betalingsgraad in Nijmegen is erg hoog (98%). Gevolg hiervan is dat er substantieel minder naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd. De hoge betalingsgraad wordt deels veroorzaakt door een stijging van het aantal klanten die via mobiel parkeren betaalt. Daarnaast zien we een stijging van het aantal parkeerders in de garages en een afname van het aantal parkeerders op straat. Verder wordt de hoge betalingsgraad positief beïnvloed doordat we op straat alle betaalmiddelen faciliteren.

Openbaar vervoer

Er zijn diverse indicatoren op het gebied van openbaar vervoer. Het aandeel van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer binnen Nijmegen is gedaald naar 2%. Dit vinden wij enerzijds een terecht aandachtspunt, maar anderzijds is dit niet de doelgroep waarop het OV zich primair richt, omdat Nijmegenaren die in Nijmegen wonen, vaak op fietsafstand wonen. Interessanter vinden wij bijvoorbeeld het aandeel OV in het bezoek aan de binnenstad of de tevredenheid over het openbaar vervoer. Ook kan door de invoering van de OV-chipkaart goed inzicht worden verkregen in het aantal reizigers en reizigerskilometers, maar dat is op dit moment geen vastgestelde indicator. Zo is op een aantal corridors, zoals Druten – Nijmegen en Grave – Nijmegen en op de HOV-lijnen 300 en 331het aantal reizigers en reizigerskilometers flink toegenomen.

De tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt nam toe van 74% (zeer) tevreden in 2013 naar 79% in 2015.

Fiets

Vooral de waardering voor het fietsparkeren is duidelijk gestegen (van wat naar wat dan?); de effecten van de opening van de stalling bij Plein 44 wordt zichtbaar; de meting is uit 2014, vóór de opening van het fietstransferium bij Doornroosje. Het aandeel fiets blijft onverminderd hoog als het gaat om woon-werkverkeer en bezoek aan de binnenstad. Twee op de drie Nijmegenaren gaat op de fiets.