Stadsrekening 2016
PCPortal

Inkomen & Armoedebestrijding
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

          114,6

          145,6

 31,0 N

Wijzigingen

              -5,4

                2,0

 7,5 N

BW-01416 SB2016-2019 Amendementen en beslispunten

Raad

11 nov '15

131/2015

                    -   

                0,8

 0,8 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01466 CVS Wet taaleisen

College

02 mrt '16

11/2016

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -5,0

                2,0

 7,0 N

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -0,0

              -0,0

0,0 V

BW-01489 Voortgang experimenten Participatiewet

Raad

16 mrt '16

36/2016

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01508 Definitieve keuze&pas

Raad

25 mei '16

67/2016

                    -   

                0,2

 0,2 N

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

              -0,4

              -1,0

0,6 V

Totaal Inkomen & Armoedebestrijding

109,2

147,7

 38,4 N