Stadsrekening 2016
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Grondbeleid
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

             58,3

             63,1

 4,8 N

Wijzigingen

             71,6

             71,7

 0,1 N

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                1,2

                1,3

 0,1 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

             70,4

             70,4

 0,0 N

Totaal Grondbeleid

129,9

134,8

 4,8 N