Stadsrekening 2016
PCPortal

Oostelijke Waalkade: de subsidievaststelling is lager uit gevallen dan verwacht, ook zijn de kosten hoger uitgevallen dan eerdere prognoses; kritisch zijn op beheersing project.
Regionale programmering werklocaties; ontwikkeling in beleid actief volgen en in risicoanalyses anticiperen op mogelijke uitkomsten.
Algemeen: markt trekt aan, dit is positief voor opbrengsten, maar ontwikkeling kosten kritisch volgen.