Stadsrekening 2016
PCPortal

Maatschappelijk effect

Het programma Grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit. Hierbij is een relatie met andere programma’s binnen de gemeentelijke begroting. Belangrijke programma’s zijn onder meer: Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, Zorg en Welzijn, Economie en Werk, Sport en Accommodaties, Onderwijs en Mobiliteit.
De beoogde maatschappelijke effecten van Grondbeleid zijn:

  • een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door middel van de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Plein 1944, Parkeergarages, Centraal Station en Waalfront, die initiërend zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.