Stadsrekening 2016
PCPortal

Integrale aanpak werkt
Met een goede samenwerking/afstemming zowel intern (o.a. Economische Zaken, OndernemersPunt, en andere gemeentelijke disciplines), als extern (met o.a. ODRN, Huis voor de Binnenstad en marktpartijen) komen we sneller tot goede oplossingen voor problemen in de stad. Een voorbeeld hiervan is o.a. de snelle herinvulling van het V&D pand.

Regio leert van elkaar
Het resultaat van de samenwerking tussen de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland is niet alleen een Bestuursakkoord met gezamenlijke investeringsagenda, maar ook veel nieuwe inzichten en een verstevigde regionale samenwerking. Dit heeft geleid tot wederzijdse kennisuitwisseling over het versterken van de topsectoren health en energy (en de daarvoor belangrijke locaties), het aanpakken van de problemen in beide binnensteden en het realiseren van de gezamenlijke ambitie voor energietransitie en circulaire economie.