Stadsrekening 2016
PCPortal

Duurzaamheid
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                1,4

                9,0

 7,6 N

Wijzigingen

                0,2

                1,1

 0,9 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

              -0,0

              -0,0

0,0 V

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

              -0,2

              -0,2

0,0 V

BW-01449 Decentralisatie uitkering bodem 2016-2020

Raad

06 jul '16

87/2016

              -0,3

                0,9

 1,2 N

BW-01460 Financieringsconstructies duurzaamheid

Raad

16 dec '15

162/2015

                0,1

                0,1

 0,0 N

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

              -0,0

0,0 V

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

              -0,0

0,0 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -0,0

              -0,0

0,0 V

BW-01495 Duurzaamheidslening non-profitorganisaties

Raad

11 mei '16

51/2016

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,4

                0,2

0,1 V

BW-01534 Slotwijziging201; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,2

                0,2

0,0 V

BW-01537 Provinciale subsidie Groene Hub 3.0

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,0

                0,0

0,0 V

Totaal Duurzaamheid

1,6

10,1

 8,5 N