Stadsrekening 2016
PCPortal

Dienstverlening & Burgerzaken
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                4,0

                7,4

 3,4 N

Wijzigingen

              -0,0

                0,4

 0,4 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                    -   

                0,1

 0,1 N

BW-01468 Referendum 2016 associatieovereenkmst EU-Oekraine

Raad

16 mrt '16

32/2016

                    -   

                0,3

 0,3 N

BW-01521 Landelijke aanpak

College

28 sep '16

96/2016

                0,0

                0,0

0,0 V

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

              -0,0

              -0,1

0,0 V

Totaal Dienstverlening & burgerzaken

3,9

7,8

 3,8 N