Stadsrekening 2016
PCPortal

Nieuwe gemeentelijke website

In 2016 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor de nieuwe website. Een aantal medewerkers is opgeleid om taakgerichte informatie te schrijven in begrijpelijke taal. De websitebezoeker kan dan snel de informatie vinden die hij zoekt. Daarnaast  zijn er technische voorbereidingen gedaan (selecteren en testen nieuwe zoekmachine, nieuw design). De nieuwe website gaat in 2017 live.

Verhuizing Stadswinkel

In mei 2016 verhuisde de Stadswinkel naar de Mariënbeurs. Al onze klanten ontvingen we op afspraak, met uitzondering voor het afhalen van documenten, het betalen van belasting en informatievragen. Voor klanten zonder afspraak werd dezelfde dag of op een ander tijdstip een afspraak gemaakt. Spoedgevallen kregen hierin voorrang.

Extra koopavonden

Voor het opvangen van de zomerpiek reisdocumenten organiseerden we extra koopavonden. In december waren er twee extra koopavonden voor reisdocumenten. Dat was nodig, omdat vanaf 1 januari 2012 de bijschrijving van kinderen in het paspoort van de ouders is vervallen. Kort hiervoor hebben veel burgers nog snel een document aangevraagd. Per 1 januari 2017 waren deze  documenten niet meer geldig.

Meer digitaal

Voor Burgerzaken boden we meer digitale producten aan (uittreksels, geheimhouding en emigratie).  
We ontvingen 39.000  berichten via een tweet of facebook . Dat zijn berichten die hoofdzakelijk gingen over dienstverlening en publieksinformatie.  De Vierdaagse leverde meer dan 16.000 reacties via Twitter en Facebook en de Giro 5.000 berichten.

Landelijke wijziging vermissing rijbewijzen en reisdocumenten

Vanaf juli  hoeven burgers hun vermissing van een rijbewijs of reisdocument niet meer te melden bij de politie, maar rechtstreeks bij de gemeente. De vermissing voor een reisdocument kan online bij de gemeente worden aangegeven.

Open Vraag Spraak Herkenning

In mei 2016 is de Open Vraag Spraakherkenning (OVSH) geïmplementeerd voor 14024. OVSH stelt bellers in staat  in eigen bewoordingen hun vraag in te spreken en te vertalen  naar een intern product of dienst. Op basis hiervan is het mogelijk de beller te routeren of vragen automatisch te beantwoorden. Vanaf 1 juni 2016  werd de beller na het inspreken van de gemeenten en de vraag direct met de juiste medewerker doorverbonden. Er wordt geen keuzemenu gebruikt en op veel voorkomende vragen kan een tekst worden ingesproken. 
Op basis van de beschikbare managementinformatie kunnen verbeteringen worden ingevoerd.

Aantallen 2016

Aantallen

2015

2016

Aantal klanten Publieksdienstverlening(burgerzakenproducten)

124.519

126.201

Aantal klanten Publieksdienstverlening (parkeervergunningen)

6.532

2.314

Aantal klanten specialistische vragen burgerzaken

   2.879

    4.194

Aantal klanten Register Niet Ingezetenen

    6.815

    9.693

Aantal telefonische vragen

234.204

234.031

Aantal huwelijken

       564

     596

Uittreksels Burgerlijke Stand

    7.796

    7.739

Uittreksels Basisregistratie

    9.311

    9.511

Naturalisaties

       331

       341

Reisdocumenten

  35.653

  37.070

Rijbewijzen

  11.156

  13.755

Verklaring omtrent gedrag

    5.390

   4.789

1. Het aantal klanten Publieksdienstverlening voor de burgerzakenproducten steeg (rijbewijzen, paspoorten). Voor 836 klanten werd een spoedafspraak gemaakt. Bureau Publieksdienstverlening heeft in 2015 al een gedeelte van de parkeervergunningen in behandeling genomen. In 2016 werden deze aanvragen door dit bureau volledig afgehandeld. Het aantal klanten voor dit product daalde als gevolg van de digitalisering.
2.  Het aantal specialistische vragen nam toe, omdat er meer buitenlandse studenten werden ingeschreven, maar ook de eerste inschrijvingen niet EU-burgers en 1e inschrijving in Nederland namen fors toe.
3.  Het aantal klanten voor het loket Register Niet Ingezetenen steeg met 42%. Meer mensen uit de diverse   
 Oost-Europese landen bezochten het loket. Landelijk naam de vraag toe en daarnaast staat Nijmegen bekend om de vlotte en goede afwerking van de klantvraag.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit leverde voor Nijmegen 334 signalen op. Al deze signalen zijn onderzocht en  voor 150 gevallen moest een adresonderzoek worden opgestart. In  10% (15 adressen) van de gevallen kwam de feitelijke werkelijkheid niet overeen met de Basisregistratie personen en werd de Basisregistratie Personen in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid.

Kwaliteitscontroles

Diverse wetten schrijven een kwaliteitscontrole voor op een aantal onderdelen. De controles van afgelopen jaar hebben tot de volgende resultaten geleid:

  1. Wet Basisregistratie personen: we zijn verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (o.a. persoonsgegevens). De kwaliteit van de Basisregistratie is goed (we realiseren meer dan 95% van de maximaal te behalen score van 100%).
  2. De Paspoortuitvoeringsregeling vereist jaarlijks een onderzoek. Dit onderzoek is goed afgerond (95% van de maximaal te behalen score).
  3. De zelfevaluatie van het RNI-loket (RegisterNiet-Ingezetenen) heeft plaatsgevonden voor een drietal thema's personeel, processen en documenten.De score voor deze thema's was goed.

Landelijk referendum

Het landelijk referendum over de associatie-overeenkomst EU-Oekraïne vond plaats op 6 april. De opkomst  was 30,9%.