Stadsrekening 2016
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2016-2019

                2,5

             28,0

 25,5 N

Wijzigingen

                0,8

                0,7

0,1 V

BW-01416 SB2016-2019 Amendementen en beslispunten

Raad

11 nov '15

131/2015

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01435 PPN14 inv bezuiniging grote culturele instellingen

Raad

23 sep '15

107/2015

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01438 Exploitatietekort Openluchttheater de Goffert

College

08 sep '15

3.1

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                0,1

              -0,1

0,2 V

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01446 Archieven St.Vakbondhistorisch archief Nijmegen/SVAN

Raad

21 okt '15

126/2015

                0,0

                0,0

0,0 V

BW-01452 Subsidie omroep Nijmegen1

College

24 nov '15

3.2

                    -   

                0,0

 0,0 N

BW-01477 Aanvullend krediet de Bastei 2016

Raad

16 mrt '16

37/2016

                0,5

                0,5

0,0 V

BW-01478 Zomernota: Meldingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                    -   

                0,6

 0,6 N

BW-01479 Zomernota: Investeringen

Raad

07 jun '16

77/2016

              -0,0

              -0,3

0,3 V

BW-01480 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

07 jun '16

77/2016

                0,2

                0,2

0,0 V

BW-01499 Invulling taakstelling CCC

College

30 aug '16

2.1

                    -   

                    -   

0,0 V

BW-01533 Slotwijz 2016; Meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

                0,0

              -0,1

0,1 V

Totaal Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

    3,3

     28,7

 -25,4