Stadsrekening 2016
PCPortal

Giro d’Italia: eerder starten met de voorbereidingen
Het organiseren van de start van de Giro d’Italia in Gelderland was een intensief samenwerkingstraject tussen de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. Het tekort van de Giro d’Italia is met name toe te schrijven aan de tegengevallen sponsor- en hospitality inkomsten. Door de late start van de verkoop van de sponsor- en hospitalitypakketten zijn we inkomsten misgelopen. We hebben hiervan geleerd dat we de volgende keer eerder moeten starten met het organiseren van de verkoop hiervan.

Wij zijn Nijmegen
De wijziging in aanpak waarin niet de gemeente in de lead is, maar samenwerking zoekt met de stad is arbeidsintensief en vraagt een lange adem. Zowel organisaties in de stad als burgers moeten er aan wennen dat de gemeente ruimte laat en hen wil ondersteunen in plaats van voorschrijven. Aan de andere kant is dit ook voor onze gemeentelijke organisatie wennen. Toch wordt door betrokkenen het samen coproduceren als positief ervaren.  Zeker omdat er een enorme hoeveelheid kracht en inventiviteit is onder de burgers en organisaties van Nijmegen om allerlei nieuwe initiatieven te starten die gericht zijn op het verbinden en samen ontmoeten.Het leidde tot diverse mooie projecten met verrassende samenwerkingen. Wij vinden dit zo waardevol dat we doorgaan met Wij zijn Nijmegen.

Archeologie
Archeologie is voor Nijmegen als oudste stad van Nederland heel belangrijk. We zien dat er grote belangstelling voor archeologie is bij onze inwoners. Dat merken we bijvoorbeeld bij de opgravingen bij de Bastei.  Om goed onderzoek te kunnen doen is het van belang te beschikken over een archeologische waarden- en verwachtingenkaart, waarin alle archeologisch relevante onderzoeksresultaten zijn opgenomen. Op deze kaart staan per gebied de archeologische waarden aangegeven, zodat vooraf duidelijk is waar bij een bouwplan rekening mee moet worden gehouden. Voor Nijmegen-Noord en Waalfront is een dergelijke kaart in de maak. Voor de rest van de stad ligt nog veel oud onderzoek in ons depot dat nog bestudeerd/gecategoriseerd  moet worden, zodat het in de archeologische waardenkaart kan worden opgenomen. Nu moet bij iedere wijziging van een bestemmingsplan of vergunningaanvraag veel onderzoek plaatsvinden om te bepalen wat de archeologische waarde is. Dit kost veel tijd en is inefficiënt. We gaan onderzoeken wat er nodig is om de archeologische waarden- en verwachtingenkaart voor Nijmegen te maken en up to date te houden.

Depot
In 2016 is samen met de provincie Gelderland, de musea in Arnhem en Nijmegen en de gemeente Arnhem, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om gezamenlijk een depot te vestigen in een monumentaal pand. Voor Nijmegen is daarbij de Vasim onderzocht. Dit proces loopt nog,  maar in ieder geval heeft het onderzoek naar de eisen die aan een nieuw depot moeten worden gesteld duidelijk gemaakt dat ons eigen depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg, waarin in de afgelopen jaren vrijwel niet is geïnvesteerd, dringend aan verbetering  toe is.  In de komende periode zal dan ook naar middelen  moeten worden gezocht om het depot meer in overeenstemming te brengen met de eisen van de moderne tijd en te waarborgen dat we ons cultureel erfgoed blijvend kunnen behouden.