Stadsrekening 2016
PCPortal

Samen vieren we de trots op de stad!

Op 2 januari 2016 openden we met de nieuwjaarsreceptie de viering van het bijzondere jaar 2016 met al haar evenementen en jubilea. We hebben deze festiviteiten, zoals de opening van het Rivierpark, de Giro, de 100ste 4 Daagse etc., aangegrepen om zoveel mogelijk Nijmegenaren elkaar te laten ontmoeten, te verbinden en samen de trots op onze stad uit te dragen. Daarvoor hebben we een nieuw motto geïntroduceerd: Wij zijn Nijmegen! Het bijbehorende logo & staat symbool voor de inclusiviteit:  iedereen telt mee!
Gedurende heel 2016 zijn in het kader van Wij zijn Nijmegen jubilea gevierd, vele activiteiten georganiseerd en tal van initiatieven gestart. Zo’n 75 initiatieven vanuit de stad zijn door ons ondersteund met kennis, netwerk en financiële middelen. Daarnaast hebben  vele initiatieven/evenementen die reeds op eigen benen stonden nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het gedachtegoed: Wij zijn Lux Nijmegen, Wij zijn Special Olympics Nijmegen, Wij zijn SWON Nijmegen, Wij zijn Ronald McDonaldhuis Nijmegen, Wij zijn 50 jaar Dukenburg Nijmegen,  etc. Het feestelijke jaar hebben we afgesloten met een taartbakwedstrijd Soet&Hertig in de Stevenskerk.

Honderdste Vierdaagse

In 2016 vierden we de honderdste Vierdaagse, een sportevenement dat al jarenlang uniek is, zowel nationaal als internationaal. Vele nationaliteiten (dit jaar maar liefst 68) liepen mee met dit evenement, dat zich dan ook met recht the Walk of the World mag noemen. De koning haalde een deel van de lopers tijdens de intocht op vrijdag binnen: speciaal voor de honderdste Vierdaagsemarsen bezocht hij regio en stad. De media-aandacht voor de honderdste Vierdaagsemarsen was enorm. Absoluut hoogtepunt was de marathonuitzending van de NOS op de vrijdag. Zowel de Vierdaagsemarsen als de Vierdaagsefeesten worden zeer hoog gewaardeerd door de deelnemers, zo bleek dit jaar uit een effectmeting. Lopers waarderen de Vierdaagse met een 8,6, feestvierders de Vierdaagsefeesten met een 8,4. De Vierdaagsefeesten trokken ruim 1.5 miljoen bezoekers.
De extra investeringsimpuls die de evenementen opleveren, is enorm. Lopers spenderen € 8,3 miljoen extra in de stad, feestvierders € 33,2 miljoen. De totale mediawaarde van de Vierdaagse bedroeg € 23,5 miljoen.

Gelderland kleurde roze

Op 7 en 8 mei van dit jaar deed de Giro d’Italia onze stad aan. Tijdens twee prachtige zomerdagen keken miljoenen televisiekijkers van over de hele wereld en duizenden bezoekers naar prachtige beelden van onze stad, met Tom Dumoulin in het roze. Uitgedrukt in PR-waarde is dit maar liefst € 34,1 miljoen. De bezoekers gaven het evenement een hoog cijfer: 8,1! Dit is een stuk hoger dan de meeste andere grote wielerrondes van de afgelopen jaren.  Daarnaast was er een mooi programma met side-events, zowel in de wijken als in de binnenstad.

Hoge waardering voor gesubsidieerde podia in Nijmegen

Iedere vier jaar voeren we een publieksonderzoek uit samen met de gesubsidieerde podia in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van het publiek van de podia is tevreden over het aanbod, de accommodaties en de service. De waardering voor het in 2014 geopende Doornroosje is een stuk hoger dan die voor de oude vestiging en het publiek van dit poppodium is verbreed. Ook de verbouwing van De Vereeniging in 2015 heeft tot een meer positieve waardering van de accommodatie geleid. Met 607.144 bezoekers in 2016 hebben de podia 8% weer meer bezoekers getrokken dan in 2015. Daarnaast blijkt dat de bestedingen aan entree, horeca, parkeren, overnachten,  van de bezoekers fors zijn gestegen: van ruim 5 miljoen euro in 2011 naar bijna 8 miljoen euro in 2015.

Nieuwe bibliotheek in voorzieningenhart 'De Biezantijn' vooral gericht op nieuwe media

We hebben in april van dit jaar een nieuw filiaal geopend van de bibliotheek in Nijmegen-West.
Dit filiaal is gehuisvest in Voorzieninghart de Biezantijn. Bij het nieuwe filiaal in Nijmegen-West wordt op veel vlakken samengewerkt met partners. Enkele samenwerkingspartners zijn Seniorweb, UWV, Tandem, STIP, sociaal wijkteam, KION, HAN, consultatiebureau en onderwijs. Op deze manier wordt op een laagdrempelige manier kinderen, jongeren ouders wijkbewoners etc. bereikt. In 2016 zien we opnieuw een stijging van het aantal jeugdleden.
Naast romans is er een speciale jongerencollectie voor jongeren vanaf 12 jaar. De nieuwe bibliotheek zal zich in het bijzonder richten op nieuwe media. De nieuwe Bieb is helemaal up-to-date met een PlayStation, de mogelijkheid om 3D te printen en met e-books voor je mobiel, tablet of e-reader
Het filiaal in west is voor de 100-jarige Bibliotheek Gelderland-Zuid de 22e vestiging.

Huis van de Nijmeegse geschiedenis  wordt stichting en ontvangt recordaantal bezoekers

In 2016 ontving het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een record aantal bezoekers van maar liefst 30.300 tegenover een gemiddelde  van  20.000 bezoekers in de afgelopen jaren. Daarnaast is het Huis in 2016 een zelfstandige stichting geworden. De gemeente is ooit met het Huis van de Nijmeegse geschiedenis gestart vanuit de gedacht dat het Huis te zijner tijd door de stad moest worden overgenomen.  Het moest echt een Huis voor en door de stad worden.  Dit doel is bereikt met de vorming van de stichting " Huis van de Nijmeegse geschiedenis" en het grote aantal bezoekers.  Er zijn veel bijzondere activiteiten in het huis geweest, o.a. de expositie “Dukenburgs Goud” , geïnitieerd en gemaakt door een aantal gedreven Dukenburgers naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van hun wijk.

Nijmegen graaft naar de oorsprong van de stad

Het archeologisch onderzoek op de plaats waar het nieuwe museum De Bastei wordt gebouwd, heeft spectaculaire resultaten en nieuwe inzichten opgeleverd uit 2000 jaar stadsgeschiedenis. Zo is de voortzetting van de Romeinse muur gevonden die 30 jaar geleden onder het casino aan de Waalkade werd opgegraven. Niet minder belangrijk zijn de sporen vanaf de middeleeuwen, die nieuwe inzichten hebben opgeleverd over dit belangrijke deel van de stad aan de voet van de Valkhofheuvel, de stadsmuren en de Stratemakerstoren. Het historisch knooppunt op een relatief klein oppervlak van 300-400 m2 was zo bijzonder dat besloten is om het te laten staan in het nieuwe museum, waarin natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Nijmegen, de oudste stad van Nederland, krijgt hiermee een unieke locatie waar haar lange geschiedenis is te zien op de plek waar het is opgegraven.

N1: eerste contouren van een Streekomroep zijn zichtbaar

De eerste stap in de richting van de streekomroep is gezet. Zo is de Ontbijtshow van Gerry van Campen te horen in vrijwel heel het Rijk van Nijmegen. Dat is het resultaat van verschillende overleggen tussen de omroepen.  Er zullen steeds meer programma’s volgen. De vorming van de streekomroep gebeurt onder leiding van een projectleider van de NLPO (Nederlandse Lokale Publiek Omroep). Er wordt al op diverse terreinen samengewerkt door de omroepen in de regio.

Fort Knodsenburg herrijst

Op het nieuwe stadseiland Veur Lent is het 16de eeuwse Fort Knodsenburg herrezen. Bewoners en bezoekers kunnen nu ervaren waar het fort ooit heeft gestaan. Restanten van dit fort werden al eerder onder grote publieke belangstelling blootgelegd tijdens archeologische opgravingen. De gemeente beloofde de restanten zichtbaar te houden. In 2016 zijn de originele bakstenen funderingen van de toegang tot het fort teruggeplaatst. Ook is een 18de eeuws kanon, dat voorheen op de Waalkade stond bij het fort geplaatst.

Roadblocks op Lentse Warande

In maart 2016 zijn de betonnen wegversperringen (‘roadblocks’) uit de Tweede Wereldoorlog die bij het archeologisch onderzoek rondom de Waalbrug tevoorschijn kwamen in het gebied terug geplaatst. De enorme blokken vallen onmiddellijk op, liggend naast de weg naar de Waalbrug en dichtbij hun oorspronkelijke standplaats tijdens de oorlog. De Duitsers plaatsten in 1943 meerdere blokken op de oprit naar de Waalbrug. Nog zichtbaar zijn de tientallen inslagen van kogels en granaatscherven die de heftige strijd om de Waalbrug in september 1944 visualiseren.

Regionaal Archief draagt bij aan Wij Zijn Nijmegen

Bij een groot aantal activiteiten die in het kader van het Kroonjaar Wij Zijn Nijmegen in 2016 zijn georganiseerd is gebruik gemaakt van inhoudelijke kennis en beeldmateriaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Zo stelden wij foto’s beschikbaar voor het 100-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek, de opening van Ruimte voor de Waal, het 50-jarig bestaan van Dukenburg, de 100ste Vierdaagse en de komst van de Giro in Nijmegen. Daarnaast maakte het Archief met hulp van veel vrijwilligers een groot deel van de deelnemersregisters van de Vierdaagse toegankelijk. Tijdens de opening van Ruimte voor de Waal/Rivierpark vertoonden wij aan vele honderden bezoekers historisch beeldmateriaal over het betreffende gebied. Op de kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis werd een speciale pagina over de geschiedenis van de Bibliotheek gelanceerd. En ter gelegenheid van de komst van de Giro organiseerden wij een fotowedstrijd, waarbij wij een selectie van de in totaal 235 ingezonden foto’s konden opnemen in de beeldbank, zodat de indrukken van het evenement bewaard kunnen blijven. In het jaarverslag staan de resultaten van het regionale archief uitgebreid beschreven.

Indrukwekkende uitreiking Vrede van Nijmegen Penning

Op 18 november is voor de vierde keer de Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt.
De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Dit jaar is de Vrede van Nijmegen Penning met trots in ontvangst genomen door president Guido Raimondi van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De gemeente Nijmegen heeft deze gebeurtenis ook dit jaar weer georganiseerd en gerealiseerd met partners Radboud Universiteit en NXP Semiconductors.
Dit jaar is naast de formele uitreiking voor het eerst een side-event programma georganiseerd om onze identiteit als historische stad te versterken, een stad die midden in het Europa van nu staat, waarbij we de verbreding zoeken met de stad. Het goed bezochte programma bestaand uit woord, film en muziek met als thema Blinde Vlek? Mensenrechten in Europa  is in samenwerking met Radboud Reflects en LUX tot stand gekomen.