Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Immers, een stad die trots is op haar verleden, is een fijne plaats om te wonen en te werken. Waar mogelijk zetten we cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we het verleden tastbaar en beleefbaar. Meer dan in het verleden zal de betrokkenheid van de Nijmegenaar bij zijn of haar geschiedenis ertoe leiden dat de burger zelf het initiatief neemt. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren. De plaats die erfgoed in die ontwikkelingen inneemt is aanzienlijk. We weten inmiddels dat de aanwezigheid van erfgoed de aantrekkelijkheid van onze stad vergroot.
Met onze inzet op een goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers en uitnodigend voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief. Dit willen we graag zo houden en versterken waar mogelijk. Daarin onderscheidt Nijmegen zich van andere vergelijkbare steden. Het relatief grote aantal hoogopgeleiden in Nijmegen én het hoge aantal grote culturele festivals en evenementen dat in Nijmegen plaatsvindt, dragen hier zeker aan bij.
Nijmegen Kennisstad (als één van de speerpunten van onze citymarketing) is bij lange na niet zo bekend als Nijmegen Oudste Stad. Intussen wordt op universiteiten en hogescholen de noodzaak van profilering, nationaal en internationaal, steeds harder gevoeld, onder andere door het vooruitzicht van teruglopende studentenaantallen. Een sterkere profilering van Nijmegen als kennisstad kan de onderwijsinstellingen helpen bij hun positionering zowel in nationaal als internationaal opzicht.