Stadsrekening 2016
PCPortal

Organisatie

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60703   Actieprogramma I-net

150

150

0

60729   Adv. en implementatie Personeel

2.277

2.277

0

60736   Interimmanagement

10

10

0

Totaal lasten product

2.437

2.437

0

V=voordeel; N=nadeel

Op het product Organisatie is geen afwijking.