Stadsrekening 2016
PCPortal

Kaderstelling

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60726   Accountant

152

215

-63

60727   Coordinatie toezicht/stadscontrol

1.260

1.260

0

60731   Financiele advisering

1.803

1.762

41

Totaal lasten product

3.215

3.237

-22

V=voordeel; N=nadeel

Op het product Kaderstelling is per saldo  € 0,2 ton meer uitgegeven.
Het meerwerk accountantsonderzoek 2015-2016 heeft ons € 0,6 ton extra gekost. Hiervoor is bij de slotnota een winstwaarschuwing afgegeven. De advieskosten voor de Vennootschapsbelasting zijn € 0,4 ton lager uitgevallen.