Stadsrekening 2016
PCPortal

Externe betrekkingen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60078   Overige projecten IOS

72

53

19

60079   Stedenband Pskov

10

0

10

60080   Stedenbanden met Masaya

0

0

0

60689   Knelpuntbudget ISV

0

0

0

60694   Procesmanagement GSB

113

108

6

61057   Samenwerking KAN

599

602

-3

61058   Samenwerking Euregio

74

66

8

61059   Externe Geldstromen

40

40

0

61060   Public Affairs

137

108

29

Totaal lasten product

1.045

977

68

Financiële baten per product

60694   Procesmanagement GSB

-1

0

-1

61057   Samenwerking KAN

-250

-258

8

Totaal baten product

-251

-258

7

V=voordeel; N=nadeel

Op het product "externe betrekkingen" hebben wij in 2016 € 0,7 ton minder aan projectkosten uitgegeven.