Stadsrekening 2016
PCPortal

Bestuur & Ondersteuning

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60002   Besluitvormingsproces

1.338

1.365

-27

60003   Bestuurssecretariaat

832

832

0

60004   College

2.381

2.381

0

60005   Concerncommunicatie

2.214

2.214

0

60008   Gemeentesecretaris

427

427

0

60013   Fractie ondersteuning

201

201

0

60014   Griffie

878

878

0

60015   Raad

1.992

1.992

0

60017   Rekenkamer

331

331

0

60018   Algem.juridische advisering

1.341

1.336

5

60081   Burgerjaarverslag

0

0

0

60788   Onderzoek en statistiek

1.324

1.193

132

61051   De Brug

0

7

-7

61055   Openbare optredens / activiteiten

371

411

-40

61056   Onderscheidingen

77

62

15

Totaal lasten product

13.707

13.629

78

Financiële baten per product

60788   Onderzoek en statistiek

-144

0

-144

61055   Openbare optredens / activiteiten

0

-6

6

Totaal baten product

-144

-6

-138

V=voordeel; N=nadeel

Op het product "Bestuur en Ondersteuning" hebben wij in 2016 per saldo € 0,6 ton meer uitgegeven.
In het kader van het kroonjaar Nijmegen hebben wij extra  promotiekosten gemaakt.
De lagere lasten en baten € 1,4 ton van onderzoek en statistiek aan derden hebben zich niet voorgedaan in 2016.