Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Personeel: doorstroom

6,2%

 7%

5,3%

Ziekteverzuim

5,0%

 4,5%

5,4%

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid

nvt

 7,0

n.v.t

Toelichting
De interne mobiliteit, de doorstroom naar een andere functie en/of een andere afdeling, is in 2016 gedaald ten op zichtte van 2015: 5,3% van de medewerkers is in 2016 doorgestroomd naar een andere functie.
Ook het aantal intern vervulde vacatures zien we iets teruglopen.
In juni 2016 zijn we, met 5 afdelingen en 1 bureau, gestart met Oversteek, het uitvragen van werk in resultaatopdrachten i.p.v. vacatures. De resultaten hiervan (29 matches) zijn niet opgenomen in het doorstroomcijfer. Wanneer we de doorstroom en de resultaten van Oversteek bij elkaar optellen, dan is de interne mobiliteit vergelijkbaar met 2015.

Bij indicator ziekteverzuim hebben we onze doelstelling niet gehaald. We zien ten opzichte van 2015 een lichte stijging in het ziekteverzuim. Een concrete oorzaak hiervoor blijft onduidelijk, maar in 2017 gaan we sterk inzetten op het eigen regiemodel en worden alle leidinggevenden en P&O-adviseurs getraind door Falke & Verbaan, met als doel om het ziekteverzuim te laten dalen.

Voor wat betreft de indicator rapportcijfer medewerkerstevredenheid kunnen we over het jaar 2016 niets zeggen, er is in 2016 geen medewerkertevredenheidsonderzoek geweest.