Stadsrekening 2016
PCPortal

Het programma Bestuur en Middelen organiseert en regelt alles wat te maken heeft met het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en college), de ambtelijke organisatie, financiële huishouding en regionale en internationale samenwerking.

Met het programma willen wij bereiken, dat:

  • Het contact tussen burgers en partners in en buiten de stad met het stadsbestuur wordt versterkt en daarmee ook het vertrouwen van de stad in haar bestuur;
  • Het realiseren van een solide, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering;
  • Het bevorderen van een betrouwbare en voor de lange termijn houdbare financiële huishouding.