Stadsrekening 2016
PCPortal

Verloopoverzicht grondexploitaties

Grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen
2016

Opbrengsten
2016

resultaat name 2016

Boekwaarde
31-12-2016

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

- /- 1.770

1.787

-34

56

40

bedrijvigheidsprojecten

3.416

709

-758

0

3.367

woningbouwprojecten

823

585

-202

8

1.214

Herstructurering

-/- 5.014

1.696

-264

0

-3.582

Stadscentrum

3.217

852

-433

-532

3.104

Waalsprong

345.412

21.634

-43.159

0

323.887

Maatschappelijk Vastgoed

32.285

4.931

-4.369

-2.103

30.744

Koers West

46.735

3.192

-11.246

38.681

MVA

3.700

-2.903

dijkteruglegging

0

17.785

-17.785

0

faciliterend

-550

614

-579

-40

-555

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

1.185

3.602

-2.512

-1

2.274

Af: Voorzieningen

-60.210

-18.531

19.765

-58.976

Totaal

365.527

42.556

-64.479

-2.612

340.197

Grondexploitaties

Boekwaarde 31-12-2016

nog te realiseren lasten

nog te realiseren baten

niet in Grex

voorziening

nog te realiseren rente voorziening

eind-
resultaat

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

40

-10

-370

-340

bedrijvigheidsprojecten

3.367

11.385

-11.146

-2.956

-1.266

-616

woningbouwprojecten

1.214

214

-1.470

-42

Herstructurering

-3.582

5.069

-1.327

-538

-22

-400

Stadscentrum

3.104

4.768

-5.817

-1.825

-230

0

Waalsprong 

323.887

289.353

-563.220

-35.722

-14.298

0

Maatschappelijk Vastgoed

30.744

26.446

-37.593

-17.883

-1.857

-144

Koers West

38.681

19.969

-21.948

-41.292

-4.589

mva

0

50

-50

0

dijkteruglegging

0

0

facilitair

-555

2219

-1674

-10

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

2.274

-2.274

0

Af: Voorzieningen

-58.976

Totaal

340.197

359.413

-644.565

-43.516

-58.976

-17.673

-6.141