Stadsrekening 2016
PCPortal

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

2016

Stortingen

Bespaarde rente reserves

Bestuur en Middelen

Saldireserve

3.965

Structurele storting

Bestuur en Middelen

2.282

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en accommodaties

Reserve Duurzaamheid

482

Totaal structurele stortingen

6.729

Onttrekkingen

Exploitatie Keizer Karel Garage

Bestuur en Middelen

Saldireserve

357

Egalisatie kapitaallasten

div. programma's

Reserve afschrijvingen

59

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Res. Onderwijshuisvesting

44

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en accommodaties

Reserve Duurzaamheid

531

Totaal structurele onttrekkingen

991

Totaal structurele reserve mutaties

5.738